Reglement

Reglement voor de Bijenmarkt in Spoordonk op 2 april 2018 van 9.00 tot 14.00 uur.
Artikel 1
De Bijenmarkt zal worden gehouden op het terrein van Familie van den Oord, aan de Nieuwedijk 47 in Spoordonk (Gemeente Oirschot) op maandag 2 april 2018;
Artikel 2
Op deze bijenmarkt is een marktmeester: de heer Kees van den Oord;
Artikel 3
De eigenaars van de aangeleverde bijenvolken zijn verplicht zich bij de marktmeester te melden of hun volken gezond zijn;
Artikel 4
De bijen moeten gezond zijn en van die grootte zijn zoals ze door de verkoper omschreven is;
Artikel 5
De eigenaar van de bijenvolken is verplicht marktgeld aan de marktmeester te betalen:
1 – 50 bijenvolken → € 2,50/volk; 50 bijenvolken of meer → € 1,50/volk;
Artikel 6
De aangeboden bijenvolken dienen fysiek aanwezig te zijn op de bijenmarkt;
Artikel 7
Voor schade aan bijen en voortuigen is marktcommissie niet aansprakelijk;
Artikel 8
Bij enig verschil van uitleg over dit reglement of bij andere verschillen beslist de marktmeester of zijn plaatsvervanger;
Artikel 9
De marktmeester is niet aansprakelijk voor tegenvallende bijenvolken; de marktcommissie is echter wel gerechtigd de koper naam en adres van de verkoper te geven.
Artikel 10
Het betreden van de markt is op eigen risico;
Artikel 11
Het betreden van het privé terrein buiten de markt afscherming is verboden voor onbevoegden
(art. 461 Wetboek van Strafrecht);